Minel Ripanj

Montaža gasnih kalolifera, isparivačke stanice sa cisternama, gasnog kotla 200 KW i podstanice